niedziela, 15 czerwca 2014

Kulminacyjny punkt kampanii „Transplantacja – jestem na tak”

 Kulminacyjnym punktem kampanii „Transplantacja – jestem na tak” był happening zorganizowany 5 czerwca 2014 r. przez uczniów naszej szkoły. Po cyklu lekcji i spotkań
ze specjalistami i osobami po przeszczepie na temat transplantacji świadoma i wyedukowana w tym zakresie młodzież wyruszyła uświadamiać społeczność Skierniewic. Idąc chodnikami ulic: Sienkiewicza, Prymasowska, Senatorska, Rynek z transparentami, plakatami uczniowie wznosili hasła zachęcające do wypełniania oświadczeń woli. Na Rynku miejskim młodzież promowała ideę transplantacji poprzez plakaty, hasła oraz ulotki informacyjne i oświadczenia woli, by zwrócić uwagę mieszkańców  naszego miasta na tak ważną formę ratowania ludzkiego życia jaką jest przeszczep.
Do udziału w marszu zaprosiliśmy jedną klasę z każdej ze skierniewickich szkół średnich wraz z opiekunem. Na nasze zaproszenie odpowiedział ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 2. Młodzież  rozdała ponad 2000 oświadczeń woli i 1000 ulotek informacyjnych.
W marszu wzięła także udział p. Ewelina Pitrus – koordynator do spraw transplantacji
ze Szpitala im. Pirogowa w Łodzi..
         Happening spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Skierniewic
oraz lokalnych mediów. Wielu z nich posiadało wiedzę na temat transplantacji,
ale byli i tacy, których należało uświadomić w tym zakresie. Akcje mające na celu promowanie idei transplantacji oraz uświadamianie społeczeństwa są bardzo potrzebne
i ważne. Cieszymy się, że nasza szkoła zainicjowała lokalną kampanię „Transplantacja – jestem na tak” i jesteśmy przekonani, że wpisze się ona na stałe w harmonogram działań naszego liceum i miasta. Wspólnymi siłami możemy zaszczepić w sercach i umysłach ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi.Jeżeli chcecie przeczytaj jeszcze więcej na temat heppeningu, możecie skorzystać z linków zamieszczonych poniżej:Do zobaczenia :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz