sobota, 30 marca 2013

Transplantacja


TRANSPLANTACJA – DAR ŻYCIA
11 marca 2010 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z panem Andrzejem Papaczem i panią Elżbietą Orczyk dotyczące transplantologii. Andrzej Papacz żyje dzięki sercu dwudziestojednolatka
z Wrocławia, które przeszczepiono mu 
trzynaście lat temu. Elżbieta Orczyk oddała do przeszczepów organy zmarłego męża.

O transplantologii trzeba mówić. Młodzi ludzie już trochę o problemie wiedzą. Czasami zaskakują swoją dojrzałością podczas dyskusji o przeszczepach. Młodzież nie bardzo myśli
o śmierci, a takie spotkanie 
uświadamia im, że warto wypełnić deklarację i wyrazić zgodę na oddanie własnych organów by ratować czyjeś życie. Co roku w Polsce dokonuje się ok. 1000 przeszczepów. Każdego dnia liczba potrzebujących wzrasta. Wielu z naszych przyjaciół, członków rodziny czy znajomych oczekuje na przeszczep organu. Wielu odeszło już przed nami, a poprzez zgodę na pobranie swoich organów, w tym ostatnim akcie człowieczeństwa sprawili, że ich własna śmierć stała się darem dla innych. Rozwój transplantologii, zależy od poparcia dla idei dawstwa oraz akceptacji społecznej dla tej metody leczenia. Dlatego tak ważna jest właściwa edukacja i kampanie budujące świadomość tego,
czym naprawdę są przeszczepy.

Prelekcja Transplantacja – dar życia niewątpliwie poszerzyła wiedzę młodzieży na temat transplantacji oraz stała się pretekstem do zadumy nad życiem i bezinteresownym ofiarowaniem części własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Materiały informacyjne (film, broszury, ulotki, opaski na rękę, wzory deklaracji itp.) przekazane przez prowadzących zostały przekazane zainteresowanym uczniom, pielęgniarce szkolnej, pedagogowi szkolnemu oraz wyłożone na szkolnych korytarzach. Wiele z tych materiałów zostało wykorzystanych do przygotowania gazetki informacyjno-edukacyjnej przez nauczycieli biologii.

Na zakończenie spotkania wręczono prowadzącym symboliczne upominki i podziękowania.


Koordynatorzy spotkania:
Anna Jarząbek – pedagog szkolny
Magdalena Kaczuba – opiekun szkolnego koła PCK
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz