sobota, 30 marca 2013

Malaria


Członkowie szkolnego koła PCK włączyli się w akcje organizowane przez zarząd główny PCK.
W kwietniu 2010 roku w klasach pierwszych i drugich uczniowie przeprowadzili lekcje na temat "Stop malarii". Podczas lekcji uświadomiono młodzieży jakie jest zagrożenie zakażeniem malarią, przybliżono istotne informacje na temat tej choroby. Na lekcjach wykorzystano materiały zaczerpnięte ze strony PCK oraz opracowane przez uczniów – członków szkolnego koła PCK, między innymi prezentację multimedialną, test wiedzy
o malarii, mapę skojarzeń. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz