piątek, 7 czerwca 2013

Transplantacja

Kulminacyjnym punktem kampanii „Drugie życie – transplantacja – masz dar uzdrawiania” był happening zorganizowany 6 czerwca 2013r. przez uczniów naszej szkoły.

Po cyklu lekcji i spotkań ze specjalistami i osobami po przeszczepie na temat transplantacji świadoma i wyedukowana w tym zakresie młodzież wyruszyła uświadamiać społeczność Skierniewic. Idąc głównymi ulicami miasta z transparentami, plakatami uczniowie wznosili hasła zachęcające do wypełniania oświadczeń woli. Na Rynku Miejskim, przed ratuszem – siedzibą lokalnych władz młodzi skierniewiczanie przybliżyli i poszerzyli wiedzę mieszkańców miasta 
na temat transplantologii – dziedziny ratującej życie ludzkie.

Zgodnie z obowiązującym prawem, dawcą może być każda osoba, która nie wyraziła za życia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów poprzez zgłoszenie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. W praktyce decyzje o pobraniu narządów od dawcy zmarłego jest zawsze konsultowana z rodziną. Każda osoba dorosła może za życia świadomie wyrazić zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów podpisując własnoręcznie oświadczenie woli. Dokument ten nie ma charakteru oficjalnego, ale ułatwia ustalenie, że zmarły nie miał zastrzeżeń co do pobrania jego organów po śmierci.

„Prusacy” rozdali ponad 1000 oświadczeń woli i 2000 ulotek informacyjnych. Oświadczenia wręczono między innymi Prezydentowi Miasta, Wiceprezydent Miasta oraz pracownikom Urzędu Miasta, sprzedawcom, przechodniom.

Happening spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Skierniewic oraz lokalnych mediów. Wielu z nich posiadało wiedzę na temat transplantacji, ale byli i tacy, których należało uświadomić w tym zakresie. Choć praktyka medyczna w zakresie transplantacji jest dziś prowadzona na szeroką skalę, napotyka jednak ostatnio na szereg trudności i problemów. Obok czysto medycznych, najczęściej występują te mające swoje źródło w świadomości i mentalności społecznej. Tak więc akcje mające na celu promowanie idei transplantacji oraz uświadamianie społeczeństwa są bardzo potrzebne i ważne. Cieszymy się, że nasza włączyła się w kampanię Drugie życie i jesteśmy przekonani, że programy związane transplantologią wpiszą się na stałe 
w harmonogram działań naszego liceum i miasta. Wspólnymi siłami możemy zaszczepić                  w sercach i umysłach ludzi ideę transplantacji jako bezcenną pomoc drugiemu człowiekowi. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz